Ημερα επιστημης

Δύο  σχολεία στην πόλη των Σερρών στην Ελλάδα θα γιορτάσουν την* Ημέρα της επιστήμης*.

Είναι το 3ο Δημοτικό και το 4ο Γυμνάσιο Το πρόγραμμα θα πραγματοποιήσει ο Ομιλος Σερρών για Unesco

με τον Δημήτρη Ζηλιαχώβαλη μέλος του  Club Youth for Unesco.Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο  *Στο δρόμο του Αριστοτέλη* εκπαιδευτικό πρόγραμμα*σε συνεργασία με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών με την ευθύνη της Βασιλικής Παπαθανασίου

Θέμα για το 2014: Ποιότητα Επιστήμη Εκπαίδευση: εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους 
Ο σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη είναι να ανανεώνει την εθνική, καθώς και τη διεθνής δέσμευση για την επιστήμη για την ειρήνη και την ανάπτυξη και να τονίσει την υπεύθυνη χρήση της επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας. Στοχεύει επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία   της γεφύρωσης  του χάσματος μεταξύ της επιστήμης και των κοινωνιών.
Η τήρηση του Διεθνούς Εβδομάδας Επιστήμης και Ειρήνης ανακηρύχθηκε πριν από 25 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν στην προώθηση της προόδου και της ειρήνης – από την αλλαγή του κλίματος για τη δημόσια υγεία? από την επισιτιστική ασφάλεια στην αποχέτευση? από τον αφοπλισμό στην ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών.
Ωστόσο, πολύ συχνά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν γνωρίζουν τις λύσεις που η σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία μπορεί να φέρει στις σημερινές προκλήσεις. Και πάρα πολύ άνθρωποι στον κόσμο παραμένουν αποκομμένοι από την επιστημονική πρόοδο. Μια βασική πρόκληση είναι να προωθήσει «υπέρ των φτωχών” η έρευνα που καλύπτει τις ανάγκες των φτωχότερων και πιο ευάλωτων ανθρώπων του κόσμου, όπως οι μικρής κλίμακας αγρότες. Άλλες επιταγές περιλαμβάνουν το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος στην πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας και την επέκταση της εκπαίδευσης για την καλύτερη κατάρτιση των νέων για τις θέσεις εργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Οι προσπάθειες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση των εργασιών μας για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και ορίζει ένα τολμηρό όραμα ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015.
Η επιστήμη προσφέρει πολλές απαντήσεις σε κοινές απειλές και πολλές καινοτομίες που μπορεί να μας βοηθήσει να αδράξουν κοινές ευκαιρίες. Δική μας είναι η πρώτη γενιά με τη γνώση και τα εργαλεία για να καταπολεμήσουμε την ακραία φτώχεια. Δική μας είναι η γενιά που πρέπει – και μπορεί, με τις τεχνολογίες που έχουν ήδη στη διάθεσή μας – σφυρηλατήσει μια πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον. Έχουμε επίσης την ευθύνη να προστατεύσει όλη την ανθρωπότητα ενάντια στις καταστροφικές χρήσεις των επιστημονικών επιτευγμάτων και της ικανότητας, κυρίως μέσω της συνεργασίας για τα πυρηνικά όπλα του ελεύθερου κόσμου και για να περιοριστεί η εξάπλωση των άλλων όπλων μαζικής καταστροφής.
Μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά και πολλά περισσότερα, αν εργαστούμε από κοινού για να την αξιοποίηση, τη δύναμη της επιστήμης για το γενικότερο καλό παντού, και την προώθηση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής. Ανυπομονούμε  να συνεργαστούμε με τις επιστημονικές και ακαδημαϊκές κοινότητες και όλους τους άλλους εταίρους που μπορούν να συμβάλουν στην παγκόσμια αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την ειρήνη, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα