Μεταναστων μερα
“Την Διεθνή Ημέρα για τους Μετανάστες, ας επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να διαμορφώσουμε ποικίλες και ανοικτών κοινωνιών που παρέχουν ευκαιρίες και τις ζωές της αξιοπρέπειας για όλους τους μετανάστες.”
Ban Ki-moon
Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη,
18η, Δεκεμβρίου 2014.

Καθ ‘όλη την ανθρώπινη ιστορία, η μετανάστευση υπήρξε μια θαρραλέα έκφραση της βούλησης του ατόμου να ξεπεράσει τις αντιξοότητες και να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Σήμερα, η παγκοσμιοποίηση, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών και των μεταφορών, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν την επιθυμία και την ικανότητα να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις.
Αυτή η νέα εποχή έχει δημιούργησε προκλήσεις και ευκαιρίες για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Έχει επίσης υπηρετήσει για να υπογραμμίσει τη σαφή σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει για την από κοινού ανάπτυξη, δηλαδή, η συντονισμένη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών τόσο προέλευσης και προορισμού.
Στο Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου για τη Διεθνή Μετανάστευση και την Ανάπτυξη τον Οκτώβριο του 2013, τα κράτη μέλη ενέκριναν ομόφωνα δήλωση με την οποία αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή της μετανάστευσης στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παράνομης μετανάστευσης και να διευκολύνει την ασφαλή, ομαλή και τη νόμιμη μετανάστευση.
Η δήλωση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και την προώθηση των διεθνών κανόνων εργασίας. Η δήλωση καταδικάζει έντονα τις εκδηλώσεις ρατσισμού και μισαλλοδοξίας και τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η δημόσια αντίληψη των μεταναστών και της μετανάστευσης.
Στην έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση τον Οκτώβριο του 2013, ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα οκτώ σημείων για να “κάνουν το έργο της μετανάστευσης” για όλους: τους μετανάστες, τις κοινωνίες προέλευσης και τις κοινωνίες προορισμού όσο. «Η μετανάστευση είναι μια έκφραση της ανθρώπινης φιλοδοξίας για την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον. Είναι μέρος του κοινωνικού ιστού, μέρος της πολύ μας make-up ως μια ανθρώπινη οικογένεια, “ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε στις παρατηρήσεις του.
Ο Ομιλος συμμετέχει με την παρουσίαση του θέματος μέσα απο το www.rodonfm.net και τα social media όπως και με την υποστήριξη της καμπάνιας του Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ στα σχολεία ASPnet