2015 Ευρωπακή χρονια αναπτηξης
Με e-cαmpaign #EYD2015 #EUgloblalplayer #EDD15 ξεκινά το έτος ο Ομιλος για το Ευρωπαϊκό Ετος Ανάπτυξης.Στην συνέχεια θα συνεργασθεί με σχολεία του δικτύου ASPnet για να υποστηρίξουμε σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές ερημοποίησης,η περιοχές που οι κάτοικοι τους εγκαταλείπουν τα σπίτια τους με τα παιδιά τους λόγω εμπόλεμων καταστάσεων