«ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, προκηρύσσει για το έτος 2014, δεκαπέντε (15) «Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές», δέκα (10) εκ των οποίων θα συνοδεύονται από το ποσό των 5.000 Ευρώ έκαστο, ευγενική χορηγία, για το έτος 2014, του κύριου Παύλου Κοντέλλη και πέντε (5) από εύφημο μνεία.
Τα Βραβεία απευθύνονται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποτιμούν την εκπαιδευτική/επιστημονική συγκρότηση και την εκπαιδευτική προσφορά των υποψηφίων που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές κατά τη διετία 2012-2014.
Στόχος τους είναι η επιβράβευση εκπαιδευτικών που παράγουν έργο στις εν λόγω περιοχές και η ανάδειξη και διάχυση βέλτιστων πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έχουν οι υποψήφιοι από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται η Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015.
Το Δελτίο Τύπου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNECO: http://unesco-hellas.org/
Την αναλυτική προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.hellenic-commission-educational-awards.com
Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO που έχουν ως κάτωθι:
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 36 82 374 /396/ 386/ 398