Φωτονικ ΔιαγωνισμοςΦωτονική Explorer

Η EYESTvzw είναι υπεύθυνη για την αποκλειστική διανομή της Φωτονικής Explorer του εντός της διδακτέας ύλης εκπαιδευτικού πακέτου. Το κιτ εξοπλίζει τους εκπαιδευτικούς με την πειραματικό υλικό, μέσα σε μία διδακτική στήριξη πλαίσιο. Το κιτ δίνεται στους εκπαιδευτικούς εντελώς δωρεάν, αλλά μόνο σε συνδυασμό με μαθήματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Τα πακέτα είναι χορηγία για τα σχολεία από τη βιομηχανία, κυβερνητικές και εκπαιδευτικές αρχές, οργανισμούς ή ιδρύματα.
Η Φωτονική Explorer έχει αναπτυχθεί από μια διεθνή ομάδα από εκπαιδευτικούς και εμπειρογνώμονες στην παιδαγωγική από 11 χώρες της ΕΕ για να ενσωματώνει σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και το πολιτισμικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών, ως μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος FP7. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την ομάδα Photonics των Βρυξελλών (Β-PHOT) στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και έφερε μαζί της εταίρους από την ευρωπαϊκή βιομηχανία, επιστήμονες σε πανεπιστήμια, καθηγητές σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αρκετούς φοιτητές!
Το κιτ έχει δοκιμαστεί εκτενώς με σχεδόν 2.000 φοιτητές σε 7 χώρες της ΕΕ και το διδακτικό περιεχόμενο είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε 8 γλώσσες της ΕΕ (Βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και την πολωνική.
Περιεχόμενα πειραματικού πακέτου
Επιτρέπει στους μαθητές να βιώνουν τον ενθουσιασμό του για μελέτη της επιστήμης με τα χέρια τους ,ιδιαίτερα εκεί που χρειάζονται ισχυρό, ευέλικτό και ασφαλή πειραματικό εξοπλισμό. Ως εκ τούτου, κάθε κιτ Photonics Explorer περιέχει ένα σύνολο των ακόλουθων στοιχείων για πειράματα. Ο παρεχόμενος πειραματικός εξοπλισμός είναι αρκετός για να επιτρέψει μια ομάδα έως 30 μαθητές να εργάζονται σε μικρές ομάδες των 2-3 μαθητές:
 10 κάτοπτρα αλουμινίου (7×7 cm)
 10 σύνολα με χρωματικά φίλτρα (7×4 cm), συμπεριλαμβανομένων κόκκινο, πράσινο, μπλε, κυανό, μ ατζέντα και κίτρινο
 10 μονάδες LED με κόκκινο, πράσινο και μπλε LEDs
 10 σύνολα με ισχυρούς πλαστικούς φακούς εστιακής απόσταση 30mm, -30 χιλιοστά, και 150 mm
 20 πολωτές (7×5 cm)
 5 m πολυμερές οπτικών ινών
 10 Λέιζερ eye safe
 10 φράγματα περίθλασης
 10 ταινίες με σχισμή και διπλής σχισμής για πειράματα οπτικής διάθλασης
Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες
Εκπαιδευτικές μονάδες
Εκτός από αυτά τα συστατικά, το διδακτικό πλαίσιο περιλαμβάνει 8 εκπαιδευτικές ενότητες με φύλλα εργασίας, ενημερωτικά δελτία, και τις σημειώσεις για τους εκπαιδευτικούς. Μερικές μονάδες διαθέτουν επίσης τα βίντεο, τα οποία είναι ειδικά για να στηρίξει το προτεινόμενο μάθημα περιγράφει.
Το διδακτικό πλαίσιο βοηθά τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν εύκολα το σετ σε στυλ διδασκαλίας και των συστημάτων τους. Αποτελείται από τις σχετικές γενικές πληροφορίες για το δάσκαλο, φύλλα εργασίας και άλλα εργαλεία που διευκολύνουν την προετοιμασία των μαθημάτων και την εξοικονόμηση χρόνου των εκπαιδευτικών.
Το πλαίσιο αυτό έχει μια αρθρωτή δομή που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν το υλικό εύκολα στις ανάγκες των μαθητών τους και τη διδασκαλία. Κάθε μονάδα ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα και καλύπτει σαφώς καθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους που βρίσκονται γενικά στα εθνικά προγράμματα σπουδών. Κάθε ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα και έχουν σχεδιαστεί για περίπου 1 έως 4 μαθήματα (45 λεπτά), ανάλογα με το θέμα.
Ως εκπαιδευτικός , μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για να έχετε ένα κιτ Photonics Explorer σε http://www.eyest.eu/Get-involved/Teacher-form
Όποιο σχολείο συμμετέχει να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της επιστημονικής μας επιτροπής κ Θεόδωρο Μερτζιμέκη για να συνεργασθούν σε θέματα που θέλουν υποστήριξη
http://magneticmoments.info/data
http://mertzimekis.gr