Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Όμιλος Σερρών για UNESCΟ ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο του εκπαιδευτικού τους προγράμματος
«Στο δρόμο του Αριστοτέλη- Ο Αριστοτέλης και οι ανθρωπιστικές αξίες στην Εκπαίδευση»
στο πλαίσιο της θεματολογίας της UNESCO, παρουσιάζοντας τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη, του θεμελιωτή του δυτικού πολιτισμού. Ο σκοπός της δράσης έχει τον τίτλο: «Γνωρίζουμε το παρελθόν – Προστατεύουμε το μέλλον»
Η δράση απευθυνόταν σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου και συμμετείχαν, δεκατρία (13) τμήματα Δημοτικού και Γυμνασίου, 233 μαθητές συνολικά κατά τη διάρκεια τριών μηνών (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου Δεκεμβρίου).
Παρουσιάστηκε η ζωή και το έργο του Αριστοτέλη με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και οι μαθητές των σχολείων που παρακολούθησαν συμμετείχαν σε δράσεις:
• «Δημιουργώντας χάρτες στο διαδίκτυο», με τις διαδρομές του Αριστοτέλη στον ελληνικό κόσμο του 4ου αιώνα π.Χ.
• «Ζωγραφίζοντας το πορτρέτο του Αριστοτέλη», δράση καλλιτεχνική με ταυτόχρονη εκμάθηση τεχνικής πορτρέτου.
• «Παιχνίδι ρόλων: ο Αριστοτέλης και οι μαθητές του».
• «Διαβάζοντας κείμενα των έργων του Αριστοτέλη», δράση σχετική με τα έργα του Αριστοτέλη, όπως εκδόθηκαν στο αρχαίο κείμενο με ταυτόχρονη απόδοση στα νεοελληνικά.
• «Δημιουργώντας ταινίες», όπου οι μαθητές εισάγονται στα βασικά στοιχεία δημιουργίας βίντεο με χρήση προγραμμάτων του υπολογιστή.
• «Τι θα γινόταν αν…» δράση με σύνταξη εκτεταμένης μορφής ερωτήσεων και απαντήσεων.
Όπως φαίνεται από τον αριθμό και το περιεχόμενο των δράσεων των μαθητών, υπήρξε διαθεματική προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων της εκπαίδευσης: Ιστορία, Νέες Τεχνολογίες, Βιολογία, Γεωγραφία, Φιλοσοφία, Αισθητική Αγωγή, Ελληνική Γλώσσα (διαχρονικότητα).
Η μορφή και το περιεχόμενο της παρουσίασης βασίστηκαν στη μέθοδο «καταιγισμός ιδεών» (brainstorming), χωρίς αυτό να αφαιρέσει κάτι από την ανάλυση της παρουσίασης.
Επίσης, ο χώρος της Βιβλιοθήκης έγινε οικείος στους μαθητές και κατανόησαν τις λειτουργίες μιας βιβλιοθήκης που εκτείνονται σε ευρύ φάσμα, από την επίσκεψη, στο δανεισμό και από το αναγνωστήριο στις παιδαγωγικές δράσεις. Οι τέσσερις πυλώνες της δράσης ήταν:
1. Η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών – World Teachers’ Day 2014 (5/10/2014)
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών έγινε παρουσίαση του διδακτικού έργου του Αριστοτέλη και τονίστηκε η σημασία της επένδυσης στην Εκπαίδευση, ως επένδυσης για το μέλλον.

Η δράση κοινοποιήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα «World Teachers’ Day 2014» και οι Σέρρες, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, ήταν η πρώτη πόλη που συμμετείχε από την Ελλάδα μαζί με το Δουβλίνο, το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη. Στις παρακάτω διευθύνσεις μπορεί να δει κανείς τις καταχωρήσεις του συμβάντος.
http://www.worldteachersday.org/map/index.php/members/reports/edit/46
http://www.worldteachersday.org/map/index.php/members/reports
http://www.worldteachersday.org/map/index.php/members/reports/edit/180
2. Η Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη – World Science Day 2014 for Peace and Development (10/11/2014).
Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής των επιστημών δεν θα μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη της επιστήμης καθώς παρατηρούσε, ερευνούσε, κατέγραφε, ταξινομούσε και κατηγοριοποιούσε τις μορφές του ζωικού και φυτικού βασιλείου.
Σήμερα, με την εξέλιξη της επιστήμης, στόχος του Ο.Η.Ε. είναι η δέσμευση σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την «επιστήμη της ειρήνης και της ανάπτυξης» και τονίζεται η ανάγκη για την υπεύθυνη χρήση της επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας. Στοχεύει επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της επιστήμης και των κοινωνιών. Η επιστήμη είναι το εργαλείο μας για την πορεία μας σε ένα βιώσιμο μέλλον με επισιτιστική ασφάλεια, εξάλειψη της φτώχειας, αφοπλισμό, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διατήρηση της βιοποικιλότητας. Έχουμε επίσης την ευθύνη να προστατεύσει όλη την ανθρωπότητα ενάντια στις καταστροφικές χρήσεις των επιστημονικών επιτευγμάτων, στηριζόμενοι στις ανθρωπιστικές αξίες ενός ουμανισμού που θεμελιώθηκε στη ελληνική σκέψη.
3. Η Παγκόσμια Ημέρα της Φιλοσοφίας – World Philosophy Day 2014 (21/11/2014)
Το «φιλοσοφείν» είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των επιστημονικών επιτευγμάτων.
Η φιλοσοφική σκέψη θέτει τα ερωτήματα για το «καλό» και το «κακό», είναι η μητέρα των επιστημών. Οι πρώτες απορίες των μαθητών είναι η απαρχή της Φιλοσοφίας. Πώς έγινε ο κόσμος, ποιος τον δημιούργησε, έχει αρχή και τέλος, τι είναι καλό, τι είναι κακό κ.τ.λ. Γιορτάζουμε με την παγκόσμια κοινότητα την Ημέρα της Φιλοσοφίας και η αφίσα της Ουνέσκο σηματοδοτεί την ημέρα με ένα σύμβολο δικό μας: το ελληνικό γράμμα Φ.
Την παρουσίαση έκλεισε η εθελόντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ Κρυσταλία Κεραμιδά, Δικηγόρος, παρουσιάζοντας τον Αριστοτέλη όχι μόνο ως θεμελιωτή του δυτικού πολιτισμού αλλά και ως μέντορα του Γκάντι του ηγέτη της «μη βίας», ο οποίος, όπως τονίστηκε, διάβαζε τους αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους και παρότρυνε όλους να τους μελετούν για να βελτιωθούν και να αλλάξουν τον κόσμο.
4. Η Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – World Day of Human Rights2014 (10/12/2014)
Παρουσιάστηκαν βασικά άρθρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως αυτά που αφορούν στα παιδιά.

Η ελευθερία, η ισοτιμία, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η έκφραση αποτελούν δικαιώματα και πρέπει να είναι στην διοργάνωση κάθε δράσης μας επί 365 μέρες το χρόνο. Εξάλλου, η παρουσίαση έχει κι αυτόν το στόχο, δηλαδή, να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετέχουν ελεύθερα, ισότιμα, δημιουργικά στην εκπαίδευσή τους.
Συνδέοντας το θέμα με τον Αριστοτέλη δώσαμε έμφαση στη διαθήκη του η οποία ζητούσε κατηγορηματικά την ελευθέρωση των δούλων του και την οδηγία να μορφωθούν τα παιδιά των δούλων του και να απελευθερωθούν.
Πέραν των θεματικών που προαναφέρθηκαν έγινε παρουσίαση της Παγκόσμιας Βιβλιοθήκης της Επιστήμης – World Library of Science http://www.nature.com/wls στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που τους συνόδεψαν. Η Παγκόσμια Βιβλιοθήκη της Επιστήμης ξεκίνησε (Launche Ceremony) στις 10 Νοεμβρίου 2014 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη 2014.
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να εγγραφούν και να έχουν πρόσβαση στη γνώση, να εμπλακούν δημιουργώντας ομάδες εργασίας και οργάνωση της τάξης, να δημιουργήσουν και να δημοσιεύουν, ακόμη, ηλεκτρονικά βιβλία, βοηθά στην:
• Εξίσωση των ευκαιριών μάθησης
• Βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και μάθησης
• Ενίσχυση της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες
• Την προώθηση της χρήσης των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων
• Σύνδεση Κοινοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ο α΄ κύκλος παρουσιάσεων με τις τέσσερις υποενότητες έχει κλείσει, όμως δεν σταματάει εδώ «ο δρόμος του Αριστοτέλη». Το 2015 συνεχίζουμε με άλλη θεματολογία, καθότι ο Αριστοτέλης, ως πανεπιστήμων και Φιλόσοφος, μας οδηγεί στις λεωφόρους της γνώσης και του ανθρωπισμού.

Για το πρόγραμμα εργάστηκαν: Για τη διοργάνωση, την παρουσίαση, τις δράσεις και τη δημοσιοποίησή τους: Βασιλική Παπαθανασίου, Δασκάλα. Για την παρουσίαση, τις δράσεις, και τη δημοσιοποίηση: Κώστας Γιαβρούδης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Υποστηρικτές: Έλλη Τσαρούχα, Φιλόλογος Αγγλικής, Γιαννούλα Μπουζαλά, Φιλόλογος. Η δράση πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του ομίλου UNESCO Σερρών και της προέδρου κ. Κ. Εμμανουηλίδου