ποστερ Διαφθορα 2
Προκήρυξη
Πρόσκληση συμμετοχής των σχολείων
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα
«Σπάστε την αλυσίδα της διαφθοράς»

Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, διότι η διαφθορά βρίσκεται τόσο στις πλούσιες όσο και στις φτωχές χώρες και τα στοιχεία δείχνουν ότι πονάει δυσανάλογα τους φτωχούς ανθρώπους. Υπονομεύει την Δημοκρατία και συμβάλει στην αστάθεια, επιβραδύνει την ανάπτυξη, οδηγεί στην φτώχεια και την αδικία. Είναι ένας κυρίαρχος παράγοντας που οδηγεί τις ευάλωτες χώρες προς την κατάρρευση του κράτους.
Τι ζητάμε από τους συμμετέχοντες.

Οι μαθητές καλούνται σ’ ένα κείμενο να παρουσιάσουν εάν η κοινωνία τους έχει επηρεασθεί από την διαφθορά

Τι στοχεύει η πρόσκληση

Να μας περιγράψουν σε ποιο περιβάλλον κοινωνικό θα ήθελαν να ζήσουν.

Επιλογή
Η επιλογή θα έχει κριτήριο κατά πόσο στο κείμενο του συμμετέχοντος έχουν αναφερθεί φαινόμενα διαφθοράς, με τι μάτι τα αντιμετώπισαν, τι αλλαγές θα ήθελαν να δουν στα χρόνια που έρχονται στην δική τους ζωή.

Πως θα δοθούν τα Βραβεία

Στην 1η και 2η τάξη του Λυκείου ξεχωριστό βραβείο

1η και 2η θέση από ένα βραβείο στον-ην που συμμετέχει.

Τελευταία ημέρα αποστολής την 5η Μαΐου 2015

Αποτελέσματα 20 Μαΐου 2015

Τι είναι τα βραβεία

1ο βραβείο μία φωτογραφική μηχανή
2ο # ένα usb

# Ο συντονιστής εκπαιδευτικός θα παραλάβει ένα δίπλωμα συμμετοχής προσωπικό.

Αποστολή δώρων Mία βδομάδα μετά την αναγγελία στο www.serresforunesco.org

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO θα ενημερώσει τους βραβευθέντες μέσω των e-mail που θα έχουν στείλει με το blog που δημιούργησαν

Φόρμα αποστολής ΜΟΝΟ στο serres.for.unesco@gmail.com

 Φόρμα αποστολής

Σχολείο
Μαθητής-α
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός
Ταχ Διεύθυνση
Τάξη
e- mail
ΥΓ
Υλικό ενημέρωσης για το θέμα

http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/en/audio-and-video/index.html

http://www.anticorruptionday.org/documents/actagainstcorruption/print/materials2014/call2action/corr14_call2action_A4_EN.pdf