Ο Όμιλος Ουνέσκdocpie logoο Σερρών, στο πλαίσιο της προώθησης της ευρωπαϊκής ιδέας και των ιδανικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει στο έργο  : «Δημοκρατική ιδιότητα και συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά» (DOCPIE) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Στο έργο DOCPIE συμμετέχουν 15 οργανισμοί από 13 κράτη-μέλη, ενώ στόχος του έργου είναι να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχουν πλήρως στην οικοδόμηση της. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διακρατικές ανταλλαγές και δραστηριότητες συνεργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αισθήματος ότι ενστερνίζονται κοινά ευρωπαϊκά ιδεώδη και ότι ενθαρρύνουν την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν τέσσερα συνέδρια. Το πρώτο με τίτλο «Ακαδημία εθελοντών» θα πραγματοποιηθεί στη Δρέσδη της Γερμανίας στις 8-10 Μαΐου 2015, με τη συμμετοχή του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών και του Δήμου Σερρών.

Παράλληλα, και εν όψει της γιορτής της Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαϊου, ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών είχε τη χαρά και την τιμή να προλογίσει την εκδήλωση που πραγματοποίησε η Μακεδονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Νομού Σερρών στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο: Τα παιδιά – μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης: αποδέχομαι τη διαφορετικότητα, προωθώ την ενότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο DOCPIE:

www.laz.si

www.facebook.com/pages/Docpie/1620640514834957

Η ομιλία της Ημέρας της Ευρώπης
EfC