Δημοσίευση2UNCCD Διαγωνιστικό κείμενο για την Ημέρα της Ερημοποίησης 17 Ιουνίου 2015

Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO προωθεί τον πρώτο διαγωνισμό κειμένου της  UNCCD .

Το θέμα είναι «Καλλιεργώντας οι  άνθρωποι τη γη καλλιεργούν  τη ζωή»

Πώς θα εκφραζόταν  η σχέση σας με τη γη σε ένα ποίημα;
Τι σημαίνει γη για εσάς;
Ξέρετε κάποια παροιμία για τη γη στη χώρα σας;

Είναι ακόμα σχετική με τη σημερινή σας ζωή;

Χαιρετίζουμε όλες τις λογοτεχνικές εκφράσεις και στυλ, από ένα  πολύ σύντομο  κείμενοι- διήγημα μέχρι 500 λέξεις. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένα στα αγγλικά.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες:
(1) Φοιτητές και το ευρύ κοινό
(2) Παιδιά και Νέους στο λύκειο και κάτω.

Ο νικητής της πρώτης κατηγορίας θα λάβουν US $ 500, το δεύτερο US $ 300.
Παρακαλώ σημειώστε ότι όλες οι προεπιλεγείσες συμμετοχές θα πρέπει να ελέγχονται για λογοκλοπή. Αντεστραμμένα έργα θα αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Προθεσμία για την παραλαβή της αίτησης είναι η 15η Μαΐου 2015.

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα που είναι διαθέσιμη σε αυτήν τη σελίδα, και να το στείλετε είτε με:
E-mail: Library@unccd.int
Φαξ: +49 228 815 2898
Ταχυδρομική διεύθυνση: UNCCD Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών, PO Box 260129, 53153 Βόννη, Γερμανία

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της UNCCD στις 17 Ιουνίου 2015, η Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης.
http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/WDCD/wdcd%202015/Pages/UNCCD-Short-writing-contest.aspx

http://www.unesco.org/new/en/world-day-to-combat-desertification