ΔημοσίευσηHmera aulhtismoy sta sxoleia

«Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να βοηθήσει στην ανάπτυξη του δυναμικού των ατόμων, των κοινοτήτων και των εθνών. Ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη, είναι μια σημαντική δύναμη στην εξάλειψη των φραγμών μεταξύ των φύλων και να οικοδομήσουν γέφυρες σε όλη γραμμές που διαφορετικά θα μπορούσαν να χωρίζουν».

Γενικός Γραμματέας Ban Ki-moon

Ποδόσφαιρο παίκτες εορτάσει την τελετή λήξης του διαγωνισμού ποδοσφαίρου στρατόπεδο Zam Zam για τους εσωτερικά εκτοπισμένους στο El Fasher, Βόρειο Νταρφούρ
Ένας στρατιώτης διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ παίζει βόλεϊ με μια νεαρή Αϊτής κατά τη διάρκεια της
“Αθλητική Ημερίδα για την Ειρήνη», που διοργανώθηκε από την Αποστολή Σταθεροποίησης του ΟΗΕ
στην Αϊτή (MINUSTAH) στο Πορτ-ο-Πρενς. ΟΗΕ Φωτογραφία / Logan Abassi

Αθλητισμός για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσει τη δυνατότητα του αθλητισμού να συμβάλει στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Την ίδια στιγμή, η Ημέρα υπογραμμίζει ότι ο αθλητισμός μπορεί να προωθήσει την ειρήνη και μπορεί να συμβάλει σε μια ατμόσφαιρα ανεκτικότητας και κατανόησης.

Ο αθλητισμός, ως εργαλείο για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ειρήνη, μπορεί να προωθήσει τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ανοχή, την κατανόηση, την κοινωνική ένταξη και την υγεία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι εγγενείς αξίες της, όπως η ομαδική εργασία, η δικαιοσύνη, η πειθαρχία, ο σεβασμός για τον αντίπαλο και τους κανόνες του παιχνιδιού κατανοητό σε όλο τον κόσμο και μπορεί να αξιοποιηθεί στην προώθηση της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και, ειδικότερα, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Αθλητισμό για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς, περιφερειακές και εθνικές αθλητικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μη-κυβερνητικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συνεργαστούν, να παρατηρήσουν και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της Διεθνούς Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη.

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO παρουσίασε στα σχολεία ASPnet για UNESCO το πρόγραμμα https://www.tes.com/worldslargestlesson/ που δημιουργήθηκε για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και πραγματοποίησε e-campaign  #GlobalGoals # Action2015#SDGs http://www.un.org/ga/αναζήτηση /view_doc.asp; σύμβολο = A% 2F69%2FL.85 & lang = E