κωδικα 1

Τι είναι η Ώρα του Κώδικα;  Η Ώρα του Κώδικα είναι μια εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών διάρκειας μιας ώρας , σχεδιασμένη να απομυθοποιήσει τον κώδικα και να δείξει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει τα βασικά. Ελέγξτε τα μαθήματα, και κοιτάξτε για τα νέα που θα βγουν για την Ώρα του Κώδικα 2015.

Πότε είναι η Ώρα του Κώδικα;    Οποιοσδήποτε μπορεί να φιλοξενήσει μια ώρα του κώδικα ανά πάσα στιγμή, αλλά ο στόχος βασικής εκστρατείας είναι δέκα εκατομμύρια μαθητές να δοκιμάσουν μια Ώρα του Κώδικα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 7-13 Δεκεμβρίου, 2015, για τον εορτασμό της Εκπαιδευτικής Εβδομάδας της Επιστήμης των Υπολογιστών.

 Πρόκειται για μία συγκεκριμένη ώρα;   Όχι. Μπορείς να κάνεις την Ώρα του Κώδικα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. (Και αν δεν μπορείς να το κάνεις κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, κάνε την εβδομάδα πριν ή μετά).

 Ξεκίνησε το 2013,η  Code.org® είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που μάχεται για την επέκταση της πρόσβασης στην επιστήμη των υπολογιστών, και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και υποεκπροσωπούνται μαθητές του χρώματος.

Το όραμά μας είναι ότι κάθε φοιτητής σε κάθε σχολείο θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μάθουν την επιστήμη των υπολογιστών.

Πιστεύουμε ότι η επιστήμη των υπολογιστών θα πρέπει να είναι μέρος του βασικού προγράμματος, μαζί με άλλα μαθήματα όπως η βιολογία, η χημεία ή άλγεβρα.

Ο Όμιλος συμμετέχει με τα σχολεία ASPnet για UNESCΟ πιστεύοντας ότι η κοινωνία της  πληροφορικής που είναι ένας από τους στόχους της UNESCO θα βοηθήσει τους νέους να είναι έτοιμη στο μέλλον για την αγορά εργασίας.