Το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) ιδρύθηκε το 1953 και είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο σε 177 χώρες με 8.000 περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων νηπιαγωγείων, σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και ινστιτούτων επιμόρφωσης καθηγητών), τα οποία εργάζονται για την υποστήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης στην πράξη…

Εντάσσεται στο μεγαλύτερο Πρόγραμμα της UNESCO «Εκπαίδευση για Όλους (EFA)» . Συντονίζεται από το Διεθνή Συντονιστή σε επίπεδο UNESCO ενώ αντίστοιχα υπάρχει ένας Εθνικός Συντονιστής σε κάθε χώρα.

Εδώ και μερικά χρόνια το σχολείο μας έχει ενταχθεί στο δίκτυο αυτό, φέρνοντας τους μαθητές σε επαφή με μια πιο ευρυγώνια, διεθνοποιημένη και δημιουργική μορφή παιδείας. Σύνδεσμος του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου με το ASPnet είναι ο φιλόλογος Μπάμπης Βουρλίδας, ο οποίος δρομολογεί τις σχετικές δράσεις.

Φέτος, που η UNESCO αφιέρωσε το 2016 στο μεγάλο φιλόσοφο Αριστοτέλη, το σχολείο μας ετοιμάζει σειρά δράσεων με θέμα το Σταγειρίτη φιλόσοφο αλλά και τη φιλοσοφία γενικότερα.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε μια παλαιότερη δράση στα πλαίσια του ASPnet, τη δραματοποίηση αποσπασμάτων από το έργο του Διονυσίου Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»  από τη θεατρική ομάδα μας.