2222222222Τον Δήμο Σερρών επισκέφτηκε  την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου ο ειδικός εμπειρογνώμων του δικτύου ΜΑΡS του προγράμματος  URBACT III κ. LucaLanzoni , στα πλαίσια των διαδικασιών του προγράμματος  στο οποίο είναι εταίρος ο Δήμος Σερρών.

Το δίκτυο ΜΑΡS, εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας URΒACT III και σκοπεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με την επανένταξη και τη βιώσιμη διαχείριση  εγκαταλελειμμένων στρατιωτικών περιοχών στον αστικό χώρο.
Ο κ. Lanzoni , σε συνεργάστηκε με τα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την Υπηρεσία Δόμησης του  Δήμου Σερρών, για να συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  και επισκέφτηκαν τα πρώην στρατόπεδα Παπαλουκά και Εμμανουήλ Παπά με τον  Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας – Κτηματολογίου Παύλο Μυστακίδη.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο, στην οποία συμμετείχαν η Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας – Κτηματολογίου Παύλος Μυστακίδης, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κώστας Καρπουχτσής, ο Διοικητής του 10ου Συντάγματος Πεζικού,συνταγματάρχης Ιωάννης Γκουτζουρέλας, υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Σερρών και ο ειδικός εμπειρογνώμονας κ. Lanzoni.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης  με σύμφωνη  γνώμη της, θα αποτελέσει  την Τοπική Ομάδα Στήριξης, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία που προβλέπεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT.
Ο Όμιλος ‘ήταν ο μοναδικός φορέας που πρότεινε ολοκληρωμένο πρόγραμμα αξιοποίησης.