Στο 3ο Δημοτικό σχολείο θα γιορτάσει ο Όμιλος με εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή.

http://www.changeclimatechange.org/en_RW/