Λογότυπο του UNPA
Σε αυτή την εποχή της παγκοσμιοποίησης, όλο και περισσότερα προβλήματα έχουν παγκόσμια διάσταση που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Στον ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις έρχονται μαζί για να διαπραγματευθυν και να αποφασίσουν σχετικά με τις πολιτικές που μας επηρεάζουν όλους.
Ο καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών αρχίζει με τα ελπιδοφόρα λόγια για το άνοιγμα: « Εμείς οι λαοί .” Ωστόσο, κάποιος θα αναζητήσει μάταια για οποιαδήποτε ρήτρα στο έγγραφο που καθορίζει ένα μέσο με το οποίο οι απλοί άνθρωποι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο στις εργασίες του οργανισμού και τη λήψη αποφάσεων.

Τα  όργανα του ΟΗΕ και των διεθνών οργανισμών είναι  υπάλληλοι που διορίζονται από τα εκτελεστικά όργανα των εθνικών κυβερνήσεων. Εν όψει της αυξανόμενης σημασίας των διεθνών οργανισμών και τις αποφάσεις τους, αυτό δεν είναι πλέον επαρκής.

Μια Κοινοβουλευτική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UNPA) για πρώτη φορά θα δώσει γενικά οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι να έχουν ένα επίσημο ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις. Ως πρόσθετο όργανο, η συνέλευση θα εκπροσωπεί ται άμεσα από τους πολίτες και όχι από τις κυβερνήσεις του κόσμου.

Αρχικά, τα κράτη θα μπορούσαν να επιλέξουν εάν το UNPA τα μέλη τους θα προέλθει από τα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που αντικατοπτρίζει το πολιτικό φάσμα και την ισότητα των φύλων τους, ή αν θα πρέπει να εκλέγονται άμεσα. Τελικά, ο στόχος είναι όλα τα μέλη να εκλέγονται άμεσα .

Ξεκινώντας ως ένα μεγάλο βαθμό στην αρχή μ ένα συμβουλευτικό όργανο, τα δικαιώματα και οι εξουσίες του UNPA θα μπορούσε να επεκταθεί σε βάθος χρόνου ως δημοκρατική ευθύνη που θα αυξάνει τη νομιμότητά της. Η συνέλευση θα ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτεύουσα αρχή στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και ως δημοκρατική αντανάκλαση της ποικιλομορφίας της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, αφού τα μέλη του είναι όλοι δημοκρατικά εκλεγμένα, η συνέλευση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο η οποία – υπό ορισμένες προϋποθέσεις και σε συνδυασμό με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – μπορεί να είναι σε θέση να εγκρίνει γενικώς δεσμευτικούς κανονισμούς.

Με λίγα λόγια, ο ΟΗΕ θα πρέπει να εξελιχθεί από ό, τι πολλοί πιστεύουν ότι είναι γενικά αναποτελεσματική “talk-shop» σε ένα βιώσιμο δημοκρατικό και νομοθετικό σώμα.

Στην πρόσκληση του ο Όμιλος Σερρών πριν από 10 χρόνια ήταν ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που υποστήριξε την πρόταση.

Σήμερα στην δυναμική εκστρατεία που ξεκίνησε συνεχίζει πιστεύοντας ότι πρέπει να δώσουμε στους νέους μια παγκόσμια δημοκρατική διοίκηση. Αναλαμβάνει την καμπάνια που προτείνει το μέλος των νέων κ Ευθυμιος Μακαράς  .Η καμπάνια θα υποστηριχθεί στα πρότυπα του UNPA