τσερν

*30 Χρόνια μετά το Τσέρνομπιλ

  Μύθοι και πραγματικότητα*

  κ. Θεόδωρος Μερτζιμέκης PhD
  Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών -Τμήμα Φυσικής

   4 Μαΐου 2016
 Αίθουσα ΚΕΔΙΣ 20.00 μ.μ

Η Δράση εντάσσεται  στον εορτασμό των * 10 Χρόνια Αστροπύλη *