Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των λυμάτων από τα σπίτια μας, τις πόλεις, τη βιομηχανία και τη γεωργία ρέει πίσω στη φύση, χωρίς να θεραπευθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν – ρυπαίνουν το περιβάλλον, και χάνει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και άλλα ανακτήσιμα υλικά.
Αντί να σπαταλάμε τα λυμάτων, πρέπει να τα μειώσουμε και να επαναχρησιμοποιηθούν . Στα σπίτια μας, μπορούμε να  επαναχρησιμοποίησουμε τα  απόνερα για κήπους και σ οικόπεδα μας. Στις πόλεις μας, μπορούμε να θεραπεύσουμε και επαναχρησιμοποίησηουμε  λυμάτα για χώρους πρασίνου. Στον τομέα της βιομηχανίας και της γεωργίας, μπορούμε να θεραπεύσουμε και να ανακυκλώνοσουμε ,μ απαλλαγή για τα πράγματα όπως τα συστήματα ψύξης και άρδευσης.
Με την αξιοποίηση του πολύτιμου αυτού πόρου, θα κάνουμε τον κύκλο του νερού να λειτουργούν καλύτερα για κάθε ζωντανό πράγμα. Και εμείς θα συμβάλεουμε στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο Στόχο 6 στοχεύει  να μειώσει κατά το ήμισυ το ποσοστό των μη επεξεργασμένων λυμάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης του νερού και ασφαλή επαναχρησιμοποίηση.
Περισσότερα http://mfidhmouserron.blogspot.gr/2017/03/blog-post.html