Στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών οι ευρωπάιοι εθελοντές και οι νέοι πρόσφυγες *radio-reposters* θα πραγματοποιήσουν με τα μέλη των αναγνωστών της,ραδιοφωνική ανταπόκρηση για την Ημέρα του Βιβλίου που θα παρουσιασθεί στο www.rodonfm.net