Το 2o Serres Hackathon έχει ως στόχο την ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web, κινητών τηλεφώνων αλλά και άλλων τεχνολογιών (πχ Internet of Things, collaboration spaces, public space κτλ), οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία της πόλης, παρέχοντας στους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις νέες, καινοτόμες υπηρεσίες, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Η βελτίωση της ζωής στην “ευφυή” πόλη υλοποιείται συνήθως με εφαρμογές που στηρίζονται σε δύο σύγχρονες τάσεις και συγκεκριμένα:

α’) στο crowdsourcing, όπου βασική ιδέα είναι η ανάθεση μιας εργασίας, που παραδοσιακά εκτελούνταν από έναν υπάλληλο ή έναν εργολάβο, σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή σε μία κοινότητα (πλήθος), μέσω ανοικτής πρόσκλησης,

β’) στα ανοιχτά δεδομένα, στο πλαίσιο των οποίων (δημόσιοι) φορείς παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα πολιτιστικού, οικονομικού, ερευνητικού κλπ ενδιαφέροντος, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους για τη δημιουργία εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.

Μετά από πρόταση του Ομίλου μας με ομόφωνη απόφαση εντάχθηκε το 2016 η πόλη των Σερρών στις *Πόλεις της Μάθησης for UNESCO* Life Long Learning .Η πρωτοβουλεία του ΤΕΙ Σερρών να δημιουργήσει τον θεσμό της εφυής πόλης ήταν η κατεύθυνση που έδωσε η πόλη για το πρόγραμμα .Ο Ομιλος υποστηρίζει για 2η χρονιά την καινοτόμο δράση του με 3 βραβεία.

Τα βραβεία που θα δώσει στις 3 ενότητες τα  εντάσει στην Ευρωπαική Εβδομάδα Νέων 2017

http://hackathon.serrestech.gr/