Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO Θα ήθελε  να ευχαριστήσει αρχικά τους τοπικούς φορείς της Ρόδου για την υποστήριξη τους στην υλοποίηση της εθνικής  συνάντησης Anna Lindh Hellas Πιστεύουμε πως  θα θυμόμαστε για χρόνια την εμπειρία αυτή ή για χρόνο μιας και βλέπουμε σύντομα να γυρίζουμε ξανά στο νησί των ιπποτών..! Και να ευχαριστήσουμε για την πρόταση ολων η επόμενη συνάντηση να γίνει στις Σέρρες!