Μήνυμα του Ιρίνα Μπόκοβα, Γενική Διευθύντρια της UNESCO

Για περισσότερα από 70 χρόνια, η UNESCO έχει εργαστεί για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της συνεργασίας για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, όπως τα τροπικά δάση, τους ωκεανούς, βουνά. Τα τελευταία χρόνια, η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων – μεγεθύνεται από την αύξηση του πληθυσμού και την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη – έχει μειωθεί σε βάθος τη βιοποικιλότητα στα οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βρούμε νέους τρόπους για την προστασία και την προώθηση της βιοποικιλότητας ως κοινή κληρονομιά μας, και προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

 Ο βιώσιμος τουρισμός είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και την προστασία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Αυτό είναι το πνεύμα της δήλωσης του Κανκούν, που εγκρίθηκε κατά τη δέκατη τρίτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό το 2016, το οποίο αναφέρει: «Υπάρχουν μονοπάτια για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του τουρισμού, ενώ επίσης εξασφαλίζοντας ότι θα συμβάλλει θετικά στη βιοποικιλότητα».
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηση ο Ομιλος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του  Δήμο Σερρών  για τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο Eco Festival 2017