Με δικό του περίπτερο συμμετέχει ο Ομιλος παρουσιάζοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πρααγματοποιεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας