Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βρέθηκε σε δίλημμα,

1ον για την μικρή συμμετοχή των σχολείων ,

2ον για την ιδιαίτερη θεματολογία των συμμετεχόντων

3ον για την συμμετοχή ολόκληρου σχολείου στο θέμα όπως η Ρόδος

4ον για την πρωτότυπη συμμετοχή σχολείων της Αθήνας

Στο τέλος αποφάσισε να βραβεύσει  δίνοντας και στις 4 συμμετοχές το πρώτο βραβείο λόγω της ιδιαίτερης σημαντικής παρουσίασης των θεμάτων που επέλεξαν.

Το δώρο μετά από κλήρωση έτυχε στο 3ο Δημοτικό Σερρών.

Αυτονόητο το Γυμνάσιο θα τιμηθεί για την συμμετοχή του.