Στις 31 Οκτωβρίου 2003, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα να ορίσει τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα (UNODC) ως Γραμματεία της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Κρατών ( ψήφισμα 58/4 ).

Η Συνέλευση όρισε επίσης την 9η Δεκεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα κατά της Διαφθοράς για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαφθορά και τον ρόλο της Συνέλευσης στην καταπολέμηση και την πρόληψή της. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2005.

Οι κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τομέας, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολίτες σε όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των προσπαθειών.
Ο Ομιλος συμμετέχει με την καμπάνια μέσα από τα κοινωνικά δύκτια και ενημέρωση στα σχολεία μας ASPnet for UNESCO
https://www.facebook.com/serresanticorruption/