Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO έκανε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας το 2016 να ενταχθεί η πόλη των Σερρών στις *Πόλεις της Μάθησης για UNESCO.

Μετά από την ομόφωνη απόφαση του, ο Όμιλος καθιερώνει ετήσιο βραβείο για δράσεις που στοχεύουν στους σκοπούς του Life Long Learning for UNESCO για να τιμήσει τις πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν την εξωστρέφεια της πόλης μας σε εκπαιδευτικές δράσεις που θα υποστηρίξουν  την στόχευση σε νέα επαγγέλματα.

Η δημιουργία του  Club Serres Robotic for UNESCO και του Club Serres Edu for Formula 1 είναι 2 στόχοι που εντάσσονται στο Global Goals 4.4 ώστε έως το 2030,να έχουμε  ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα.

Οι δύο εκπαιδευτικοί της πόλης μας κ Χρήστος Τριανταφύλλου Φυσικός- Πληροφορικός και Μαυρίδης Ιωάννης Πληροφορικός υποστήριξαν τις δράσεις των 2 Clubs δίνοντας την δυνατότητα στους νέους μας να βλέπουν με γνώση, ενθουσιασμό και πάθος το μέλλον τους.