Χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης και χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αλλαγής του κλίματος; Αν ναι, θέλουμε να σας ακούσουμε! Υποβάλετε αίτηση για το βραβείο 2018 Momentum for Change σήμερα!
Μάθετε περισσότερα και εφαρμόστε εδώ.
Η οικονομική πρόοδος επιτρέπει στα κράτη να προωθήσουν την ανάπτυξη επενδύοντας σε υποδομές και κοινωνικά προγράμματα. Οι οικονομικές επιδόσεις των αναπτυσσόμενων χωρών αναμένεται να αυξηθούν ραγδαία και να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ έως το 2030. Η οικονομική ανάπτυξη προσφέρει ευκαιρίες τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες να ενισχύσουν τα έσοδά τους και τις τεχνικές και κοινωνικές τους υποδομές. Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη, οι χώρες πρέπει να μετριάσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους πόρους.
Η ώθηση για αλλαγή: Χρηματοδότηση για επενδύσεις φιλικές προς το κλίμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 για να αναγνωρίσει επιτυχημένες οικονομικές καινοτομίες για προσαρμογή και μετριασμό του κλίματος. Παρουσιάζει τις κλιματικές δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τις ιδιαίτερα ανθεκτικές κοινότητες μέσω της χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Παρακολουθήστε την τηλεοπτική εκπομπή της ειδικής εκδήλωσης για τη χρηματοδότηση της επένδυσης για το κλίμα κατά τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή το 2013 στη Βαρσοβία.
Momentum for Change: Η χρηματοδότηση επενδύσεων φιλικών προς το κλίμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την Κλιματική Αλλαγή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ .

http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7319.php