Άρθρο19 -Μεταβατικές διατάξεις ,παράγραφος 14
Το Ελληνικό κράτος εχει υπογράψει να εφαρμόσει στην εκπαίδευση τα εκπαιδευτικά προγραμματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και τώρα τους 17 Παγκόσμιους στόχους της UNESCO!
Πως θα εφαρμοστεί αυτή η υπογραφή της χώρας μας με αποφάσεις που φέρνουν την χώρα πίσω 25 χρόνια …..

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων επιτελούν σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία με την υποστήριξη που παρέχουν. Είναι αυτοί που έχουν πλήρη εικόνα για όλα τα σχολεία της ευθύνης τους και ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων. Με την κατάργησή τους και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στα 4!!! μέλη των νέων Κ.Ε.Α., τα οποία θα είναι υποχρεωμένα να επιτελέσουν εκτός από τις υπάρχουσες αρμοδιότητές τους και αυτό το ρόλο, υποβαθμίζεται πλήρως η έννοια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία και το άνοιγμά του στη διδασκαλία εκτός τάξης. Με τη συρρίκνωση των δομών και τη μείωση του προσωπικού τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά όχι για τους εκπαιδευτικούς αλλά για το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Επιτέλους το ΜΟΝΟ που έμεινε στην χώρα είναι η παιδεία.
Νην την αποδομήτε !!!!

Άρθρο 19 – Μεταβατικές διατάξεις