Η αξία των μελισσών
Οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές, όπως οι πεταλούδες, οι νυχτερίδες και τα κολιμπρί, απειλούνται
όλο και περισσότερο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Οι επικονιαστές επιτρέπουν την αναπαραγωγή πολλών φυτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών
καλλιεργειών τροφίμων. Όχι μόνο οι επικονιαστές συμβάλλουν άμεσα στην ασφάλεια των τροφίμων,
αλλά είναι καίριες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας – ακρογωνιαίο λίθο των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Χρησιμεύουν επίσης ως φρουροί για αναδυόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους, που
σηματοδοτούν την υγεία των τοπικών οικοσυστημάτων.
Τα επεμβατικά έντομα, τα παρασιτοκτόνα, οι πρακτικές αλλαγής της χρήσης γης και της μονοκαλλιέργειας μπορεί να μειώσουν τα διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά και να θέσουν σε κίνδυνο τις αποικίες των μελισσών.Προκειμένου να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της σημασίας των επικονιαστών, των απειλών που αντιμετωπίζουν και της συμβολής τους στην αειφόρο ανάπτυξη, ο ΟΗΕ έχει οριστεί στις 20 Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Μέλισσα .
Γιατί αυτή η ημερομηνία;
20 Μαΐου συμπίπτει με τα γενέθλια του Anton Janša, ο οποίος τον 18ο αιώνα πρωτοστάτησε στις
σύγχρονες τεχνικές μελισσοκομίας στην πατρίδα του και απολάμβανε τις μέλισσες για την ικανότητά
τους να εργάζονται τόσο σκληρά, ενώ χρειάζονται τόσο λίγη προσοχή.
#WORLDBEEDAY #SAVETHEBEES
https://unescoserron.blogspot.gr/2018/05/blog-post_17.html