Γιατί έχει σημασία η πολιτιστική ποικιλομορφία;
Τα τρία τέταρτα των μεγάλων συγκρούσεων στον κόσμο έχουν πολιτιστική διάσταση.

Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πολιτισμών είναι επείγουσα και απαραίτητη για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Η πολιτισμική ποικιλομορφία αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, όχι μόνο όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και ως μέσο για την επίτευξη μιας πληρέστερης πνευματικής, συναισθηματικής, ηθικής και πνευματικής ζωής. Αυτό καταγράφεται στις επτά συμβάσεις πολιτισμών , οι οποίες παρέχουν μια σταθερή βάση για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας. Η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι επομένως ένα πλεονέκτημα που είναι απαραίτητο για τη μείωση της φτώχειας και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, η αποδοχή και η αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας – ιδίως μέσω της καινοτόμου χρήσης των μέσων ενημέρωσης και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) – συμβάλλουν στον διάλογο μεταξύ πολιτισμών και πολιτισμών, σεβασμού και αμοιβαίας κατανόησης.

Το 2001, η UNESCO ενέκρινε την Οικουμενική Διακήρυξη για την πολιτιστική πολυμορφία και το Δεκέμβριο του 2002 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με το ψήφισμά της 57/249 , δήλωσε την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Διαφορετικότητας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη.

Η μέρα μας δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε την κατανόηση των αξιών της πολιτιστικής πολυμορφίας και να προωθήσουμε τους τέσσερις στόχους της Σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων που εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2005:
Υποστήριξη βιώσιμων συστημάτων διακυβέρνησης για τον πολιτισμό
Να επιτευχθεί μια ισορροπημένη ροή πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών και να αυξηθεί η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών επαγγελματιών
Ενσωμάτωση του πολιτισμού σε πλαίσια αειφόρου ανάπτυξης
Προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών
Ο Ομιλος θα τιμήσει με τους πρόσφυγες της δομής των Σερρών την ημέρα στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Ετους Πολιτιστικής κληρονομιάς 2018 Ευρωπαικής