Κάθε χρόνο περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα λόγω της κακής ποιότητας του αέρα.

Μεγάλα σωματίδια σκόνης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις από άμμο και καταιγίδες σκόνης, μολύνουν επίσης τον αέρα που αναπνέουμε. Τα σωματίδια σκόνης μπορούν να οδηγήσουν σε πρόωρο θάνατο από καρδιαγγειακές και αναπνευστικές ασθένειες, καρκίνο του πνεύμονα, μολύνσεις ματιών και δέρματος και οξεία λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Οι θύελλες σκόνης μειώνουν επίσης την παροχή νερού, συμβιβάζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυξάνουν την απερήμωση, την ξηρασία του εδάφους.

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO καλεί τα σχολεία και τους επισκέπτες του Eco Festival να επισκεφθούν το περίπτερό του και να υπογράψουν την καμπάνια του UNEP( Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος) και WHO (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) κατά της μόλυνσης του αέρα .Παράλληλα ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο Σερρών να μπει στο δίκτυο τω πόλεων του UNEP και WHO.

Μέσω της σύμπραξης για τα καθαρά καύσιμα και τα οχήματα, o Παγκόσμιος Οργανισμός Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών βοηθά τις χώρες να μειώσουν την αστική ατμοσφαιρική ρύπανση υιοθετώντας καθαρότερα καύσιμα και πιο αποδοτικές τεχνολογίες και πρότυπα οχημάτων. Παράλληλα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τον Συνασπισμό για το Κλίμα και το Καθαρό Αέρας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών προωθεί την παγκόσμια εκστρατεία #Breathe Life , η οποία στοχεύει στην κινητοποίηση πόλεων και ατόμων για την προστασία της υγείας και του πλανήτη μας από τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έχουν επίσης σχεδιάσει, κατασκευάσει και δοκιμάσει μια χαμηλού κόστους μονάδα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα που μεταδίδει τα δεδομένα με ασφάλεια. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται στην Κένυα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ρύπανση, Προς έναν πλανήτη χωρίς ρύπανση ΚΑΙ υπογράψτε εδώ http://web.unep.org/environmentassembly/beat-pollution/