Με αφορμή τον εορτασμό 25 χρόνων δράσης για τη βιοποικιλότητα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση την Πέμπτη 24 Μαΐου, στις 8μ.μ., στην ΚΕΔΗΣ Ομιλητές θα είναι οι:

# Βιοποικιλότητα : Ο μύθος της Περσεφόνης . Ομιλητής κ. Σταύρος Κουταντώνης,βιολόγος εκπαιδευτικός .
# Λεσσεψιανοι – λαγοκεφαλοι στις ελληνικες θαλασσες.Ομιλητής κ Χριστόφορος Παλαμίδης Κτηνίατρος
# Περιβάλλον : Τέλος στην πλαστική ρύπανση. Ομιλήτρια η κ. Στέλλα Παπούλια, φιλόλογος εκπαιδευτικός.
Συνεργάζονται ο ΟΠΑΠΚΑ ,Φίλοι Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, Όμιλος Σερρών για UNESCΟ και το Δασαρχείο Σερρών.

Παρόλο που αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η βιοποικιλότητα αποτελεί παγκόσμιο πλεονέκτημα τεράστιας αξίας για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, ο αριθμός των ειδών μειώνεται σημαντικά από ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Το 2018 σηματοδοτεί την 25η επέτειο από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Η Σύμβαση εφαρμόστηκε μέσω του οράματος και της ηγεσίας που εκδηλώνουν οι χώρες, οι μη κυβερνητικές και διακυβερνητικές οργανώσεις, οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες, η επιστημονική κοινότητα και τα άτομα.

Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά: η ανάπτυξη επιστημονικής καθοδήγησης για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας για βιομάζες σε όλο τον κόσμο, η έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια, το πρωτόκολλο της Νagoya για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και η δίκαιη και δίκαιη κατανομή Οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους και τη δημιουργία και εφαρμογή εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τη βιοποικιλότητα. Μετά την υιοθέτηση του στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα 2011-2020 , τα συμβαλλόμενα μέρη σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην επίτευξη ορισμένων στόχων της Aichi για τη βιοποικιλότητα .

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελείται από ένα κοινό όραμα, μια αποστολή, στρατηγικούς στόχους και 20 φιλόδοξους αλλά επιτεύξιμους στόχους, τους στόχους Aichi. Το Σχέδιο χρησιμεύει ως ευέλικτο πλαίσιο για τη θέσπιση εθνικών και περιφερειακών στόχων και προωθεί τη συνεκτική και αποτελεσματική υλοποίηση των τριών στόχων της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Η αποστολή του νέου σχεδίου είναι:

“να λάβουν αποτελεσματικά και επείγοντα μέτρα για να σταματήσουν την απώλεια της βιοποικιλότητας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι μέχρι το 2020 τα οικοσυστήματα θα είναι ανθεκτικά και θα συνεχίσουν να παρέχουν βασικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας έτσι την ποικιλία ζωής του πλανήτη και συμβάλλοντας στην ευημερία του ανθρώπου και στην εξάλειψη της φτώχειας. διασφαλίζουν ότι οι πιέσεις στη βιοποικιλότητα μειώνονται, αποκαθίστανται τα οικοσυστήματα, χρησιμοποιούνται βιολογικοί πόροι με βιώσιμο τρόπο και τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση των γενετικών πόρων κατανέμονται με δίκαιο και δίκαιο τρόπο · παρέχονται επαρκείς οικονομικοί πόροι, ενισχύονται οι δυνατότητες, ενσωματώνονται αποτελεσματικά οι κατάλληλες πολιτικές και η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην υγιή επιστήμη και την προληπτική προσέγγιση “.

Η 25η επέτειος της Συνέλευσης παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία να τονιστεί η επίτευξη των στόχων της σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παρέχει επίσης μια ευκαιρία να κοιτάξουμε προς το μέλλον, ιδιαίτερα, καθώς αρχίζουμε να εξετάζουμε τη συνέχεια που θα δοθεί στο στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα 2011-2020.

Η βιοποικιλότητα και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Οι στόχοι για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την προώθηση της αειφόρου χρήσης των χερσαίων και εσωτερικών οικοσυστημάτων γλυκού νερού περιλαμβάνονται στο στόχο 15 για την αειφόρο ανάπτυξη .

Περιβάλλον. Μειώστε την πλαστική ρύπανση

Oi άνθρωποι είναι πλάσματα που διαμορφώνουν το περιβάλλον τους, γεγονός που τους δίνει φυσική τροφή και τους δίνει την ευκαιρία για πνευματική, ηθική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη. Στη μακρά και ελκυστική εξέλιξη της ανθρώπινης φυλής σε αυτόν τον πλανήτη έχει επιτευχθεί ένα στάδιο όπου, μέσω της ταχείας επιτάχυνσης της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει τη δύναμη να μεταμορφώνουν το περιβάλλον τους με αμέτρητους τρόπους και σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα.

Τα Ηνωμένα Έθνη, γνωρίζοντας ότι η προστασία και η βελτίωση του ανθρώπινου περιβάλλοντος αποτελεί μείζον ζήτημα, το οποίο επηρεάζει την ευημερία των λαών και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο και το οποίο ορίζεται 5 Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Ο εορτασμός αυτής της ημέρας μας δίνει την ευκαιρία να διευρύνουμε τη βάση για μια φωτισμένη γνώμη και υπεύθυνη συμπεριφορά των ατόμων, των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων για τη διατήρηση και την ενίσχυση του περιβάλλοντος. Από τότε που ξεκίνησε το 1974, έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα δημόσιας εμβέλειας που γιορτάζεται σε περισσότερες από 100 χώρες.

“Μείωση της πλαστική ρύπανση”

Κάθε Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος οργανώνεται γύρω από ένα θέμα που επικεντρώνει την προσοχή σε μια ιδιαίτερα πιεστική περιβαλλοντική ανησυχία. Το θέμα για το 2018, “Beat Plastic Pollution”, είναι μια έκκληση για δράση για όλους μας να έρθουμε μαζί για να καταπολεμήσουμε μία από τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Το θέμα μας καλεί όλους να εξετάσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στην καθημερινότητά μας για να μειώσουμε το βαρύ φορτίο της πλαστικής ρύπανσης στους φυσικούς μας χώρους, στην άγρια ​​ζωή μας – και στη δική μας υγεία. Ενώ το πλαστικό έχει πολλές χρήσιμες χρήσεις, έχουμε γίνει υπερβολικά εξαρτημένο από πλαστικό μίας χρήσης ή μιας χρήσης – με σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες.
https://serresmfi.blogspot.gr/2018/05/2018_21.html