ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ UNESCOΟ και Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ υπέγραψαν την προώθηση της Καμπάνιας για την Δεκαετία του Νερού 2018-2028 Οι δύο φορείς είχαν υποστηρίξη ΚΑΙ την πρώτη Δεκαετία !

Το νερό είναι απαραίτητο
Η πρόσβαση στο νερό και στην αποχέτευση αποτελεί προϋπόθεση για τη ζωή και ένα δηλωμένο ανθρώπινο δικαίωμα . Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη – από την υγεία και τη διατροφή, μέχρι την ισότητα των φύλων και την οικονομία. Κατά τα προσεχή έτη, οι προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό θα γίνουν πιο επείγουσες. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις ενός αυξανόμενου πληθυσμού και της ταχέως αναπτυσσόμενης παγκόσμιας οικονομίας, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, θα επιδεινώσουν την έλλειψη πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση για οικιακές χρήσεις. Στην πραγματικότητα, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι μια απρόβλεπτη παροχή νερού μπορεί να περιορίσει την κοινωνικοοικονομική πρόοδο στο μέλλον.

Προκειμένου να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το νερό, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε το 2018-2028 ως Διεθνή Δεκαετία Δράσης “Νερό για Βιώσιμη Ανάπτυξη”. Η Δεκαετία της Δράσης για το νερό θα ξεκινήσει την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού στις 22 Μαρτίου 2018 και θα λήξει την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού στις 22 Μαρτίου 2028.

#EveryDrop Counts
Οι στόχοι της Δεκαετίας εστιάζονται στην αειφόρο ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων για την επίτευξη κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων και στην υλοποίηση και προώθηση σχετικών προγραμμάτων και έργων, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης σε όλα προκειμένου να επιτευχθούν οι διεθνώς συμφωνηθέντες στόχοι και στόχοι σχετικά με το νερό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στην Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030. Η Δεκαετία υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της προώθησης της αποδοτικής χρήσης των υδάτων σε όλα τα επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ύδατος, τροφίμων, ενέργειας, περιβάλλοντος, και τονίζει τη σημασία της συμμετοχής και της πλήρους συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των νέων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες,

Ανάλαβε δράση
Βοήθεια να εμπνεύσει δράση για την επίτευξη της ατζέντας του 2030 με τη συμμετοχή χιλιάδων άλλων ανθρώπων στην Παγκόσμια Ημέρα του Νερού (22 Μαρτίου) και την Παγκόσμια Ημέρα τουαλέτας (19 Νοεμβρίου) για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κρίσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και την άσκηση δημόσιας πίεσης για αλλαγή.

Μάθετε σχετικά με τη σημασία της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, διαβάζοντας τις τελευταίες ιστορίες από όλο τον κόσμο σχετικά με το τι κάνουν οι χώρες και οι οργανώσεις για να λύσουν την παγκόσμια κρίση των υδάτων. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι συμβαίνει και να διαμορφώσετε τη συζήτηση.

Βοηθήστε να ενεργοποιήσετε την υλοποίηση του υπάρχοντος έργου, μοιράζοντας ιστορίες και πληροφορίες μέσω των κοινωνικών σας δικτύων. Η διάδοση των γνώσεων και των αποδεικτικών στοιχείων θα βοηθήσει εσάς και τους άλλους να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόοδο και να εκπροσωπήσουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους