Στις 23 Μαίου 2018 ο Ομιλος παρουσίασε το πρόγραμμα των Ηνωμέων Εθνών για την Δεκαετία της Ασφαλούς Οδηγησης 2011-2020 http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/ μαζί με την Τροχαία Σερρών Ο Ομιλος συμμετέχει στην Εβδομάδα ασφαλούς οδήγησης του Υπουργείου παιδείας.