Το φοιτητικό παράρτημα του ΙΕΕΕ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Serres For UNESCO, σας προσκαλεί στην ημερήσια εκπαιδευτική εκδήλωση του, «πρόγραμμα καθηγητών σε δράση» με αντικείμενο την διερευνητική μάθηση (inquiry-based learning) Περισσότερα
https://unescoserron.blogspot.com/2018/10/inquiry-based-learning.html