Στις 10-11-12 Oκτωμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ομίλου γνωριμία των νέων των προσφύγων των Σερρών μαθηματα κώδικα πρωί-απόγευμα.
Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δύο μεγάλες πανευρωπαϊκές ομάδες για να ανταγωνίζονται μεταξύ τους με αποφάσεις κωδικοποίησης. Το παιχνίδι έχει διδακτικό σκοπό και θα βασίζεται στα CodyRoby , Code.org και Scratch . Οι κανόνες θα εξηγηθούν στην αρχή του webinar. Οι αποφάσεις σε κάθε ομάδα θα λαμβάνονται με άμεση πλειοψηφία. Οι τοπικοί διευκολυντές θα πρέπει να βοηθήσουν παιδιά που δεν μιλάνε αγγλικά.Το πρόγραμμα θα υποστηριξουν οι ευρωπαιοι εθελοντές
Υπεύθυνος προγράμματος Ευθύμιος Μακαράς με παρακολούθηση των ευρωπαίων εθελοντών.