Πρόσκληση συμμετοχής των σχολείων ASPnet for UNESCOτου Ν Σερρών κάνει ο Ομιλος για να συμμετέχουν στο 1ο
Global MIL Youth Hackathon (σύνδεσμος είναι εξωτερικός) θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 έως την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018. Οι μαθητές θα σχηματίσουν ομάδες, θα εγγραφούν (σύνδεσμος είναι εξωτερικός) στο διαδίκτυο (σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και στη συνέχεια θα ολοκληρώσουν μια σειρά εργασιών κατά τη διάρκεια τριών ημερών, από την καταιγίδα ιδεών και την επικύρωση των ιδεών σε πρωτότυπα και pitching.
Δηλώστε συμμετοχή https://www.globalmilhack.com/