Η πρώτη παγκόσμια διάσκεψη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την υγεία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στην Π.Ο.

Ακολουθήστε αυτό το σημαντικό συνέδριο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της http://www.who.int/airpollution/events/conference/en/?fbclid=IwAR01SrZZc38sueDkYlWUEEbJGqf6x0BQxM8rJbx7U3mi39RmyiPVSjunVWs

#BreatheLife
#CleanAir4Health
#SerresCityBreatheLife