Η UNESCO καλεί όλους τους ραδιοσταθμούς, τους ρυθμιστικούς φορείς και τους συναφείς οργανισμούς να συμμετάσχουν, καθώς γιορτάζει τον αντίκτυπο του ραδιοφώνου στην επιδίωξη ενός πιο ειρηνικού και ανεκτικού κόσμου.
Το ραδιόφωνο ενημερώνει, μεταμορφώνει και μας ενώνει. Συγκεντρώνει ανθρώπους και κοινότητες από όλες τις βάσεις για να προωθήσει θετικό διάλογο για αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, το ραδιόφωνο είναι το τέλειο μέσο για την αντιμετώπιση των εκκλήσεων για βία και την εξάπλωση των συγκρούσεων. Καλούμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο να επιδείξουν τη σημασία του ραδιοφώνου ως δύναμης για τη συμμετοχή και την ανάπτυξη των πολιτών, καθώς και για τον εορτασμό της ανθρωπότητας στην ποικιλομορφία της.
Ο Ομιλος θα συμμετέχει με το 3ο Δημοτικό και το 2ο Λύκειο σχολεία ASPnet for UNESCO στο www.rodonfm.net