Η ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ Σερρών καλεί τα σχολεία της Α/Θμιας και Β/Θμιας να πάρουν μέρος στα Ανοιχτά Σχολεία Αστρονομίας OAS στο πλαίσιο των 100 χρόνων της ίδρυσης της Παγκόσμιας Ένωσης Αστρονομίας που προτίθεται να εμπλέξει 100 έθνη στην προώθηση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικών γνώσεων και την απόκτηση σύγχρονων διδακτικών ικανοτήτων στο πλαίσιο του IAU100.
Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα σχολεία ανοικτής αστρονομίας (OAS) παρέχουν χρηματοδότηση (μέχρι 500 ευρώ) και βασική υποστήριξη για την τόνωση των εργαστηρίων κατάρτισης εκπαιδευτικών στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες, αλλά όχι μόνο. Η χρηματοδότηση αυτή, για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του ΟΑΣ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υλικών στους συμμετέχοντες στο εργαστήριο ή για την υποστήριξη ταξιδιού / διαβίωσης των εκπαιδευτικών για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος των εορτασμών του IAU100 για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του, αλλά οι προτάσεις που ζητούν κεφάλαια πρέπει να υποβληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 στις 11 μ.μ. UTC.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Open Schools of Astronomy (OAS) ή https://open-astronomy-schools.org/ επικοινωνήστε με τους
συντονιστές του έργου.https://www.openschools.eu/join-osos/
Η ομάδα μας αναμένει να ξεκινήσει μαζί σας αυτή τη νέα περιπέτεια!