Η STEM Discovery Week 2019 είναι μια κοινή διεθνής πρωτοβουλία που καλεί έργα , οργανισμούς και σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, για να γιορτάσουν καριέρες και σπουδές στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM). Η ετικέτα για την καμπάνια του τρέχοντος έτους είναι ” βέλτιστες πρακτικές στη χρήση καινοτόμων πόρων STEM “. Ο πρωταρχικός στόχος της φετινής εκστρατείας είναι η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά υλικά και άλλοι μαθησιακοί πόροι σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης;
Με τη δέσμευση στην Εβδομάδα STEM Discovery 2019, οι εταίροι συμφωνούν να:
Οργανώστε και μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις δράσεις στην εκπαίδευση STEM ως μέρος της καμπάνιας της STEM Discovery Week.
Ενθαρρύνετε τους τρίτους να υποστηρίξουν και να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία διοργανώνοντας δικές τους δραστηριότητες ή δράσεις STEM και μοιράζοντας πληροφορίες σχετικά με αυτές ως μέρος της καμπάνιας της εβδομάδας STEM Discovery Week.
Δημοσιεύστε στην ιστοσελίδα τους πληροφορίες για την υποστήριξη της εκστρατείας STEM Discovery Week, διευκολύνοντας έτσι την ενεργό ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ έργων, οργανισμών και σχολείων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα εγγραφής που πρέπει να ακολουθήσουν οι δυνητικοί εταίροι, συμβουλευτείτε εδώ το παρόν έγγραφο .
Διοργανώνετε δραστηριότητα ή δράση STEM περίπου τον Απρίλιο του 2019;
Συμπεριλάβετε το στο χάρτη! Οι συμμετέχοντες που διοργανώνουν δραστηριότητες και δράσεις STEM από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2019 μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς της STEM Discovery Week. Επισκεφθείτε την ενότητα των διαγωνισμών στην ηλεκτρονική πύλη Scientix για περισσότερες πληροφορίες εδώ .
http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdw19?fbclid=IwAR2q_iNvJakOlSR9nlwLvt3x2gmhANbfz5DISfXHbSEbJo6HfJGcXi67mAg