Λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά απειλείται συνεχώς. Εάν δεν ενεργήσουμε άμεσα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, όπως υπογραμμίζουν σαφώς οι τελευταίες εκθέσεις της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), οι ζημιές στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και ιδιαίτερα στην ακεραιότητα παγκόσμιων μνημείων εξαιρετικής καθολικής αξίας να γίνουν ανεξάντλητες.

Η Ελλάδα, αποθήκη ενός πλούτου της πολιτιστικής κληρονομιάς, και τα δύο tangib και το άυλο, προκαλεί την οικογένεια του αθλητισμού να συμμετέχει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

 Ο Μ.Γ.Σ Πανσερραϊκός τα τελευταία 6 χρόνια συμμετέχει με δράσεις ευαισθητοποίησης ΚΑΙ αυτή τη περίοδο με την φιλοξενία του Εθνικού μπάσκετ έφηβων πραγματοποιεί αμπέλια με το σύμβολο της, στην περιοχή του αθλητικού πάρκου Σερρών, στην περιοχή του Αγ. Αναργύρων 

Με δεδομένη την συνεχιζόμενη συζήτηση για το ζήτημα που διατύπωσε η UNESCO, η καθιερωμένη WMO εμπειρογνωμοσύνη για τις κλιματικές επιπτώσεις και τις εξελίξεις στο πλαίσιο της UNFCCC, επιθυμεί να ενθαρρύνει τη δράση για το κλίμα, συμβάλλοντας θετικά στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και την επίτευξη των ΣΔΑ 11.4 και 13.

Στόχος είναι να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο βιώσιμων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένων δράσεων για τον τρόπο παρακολούθησης και προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της. Επιπλέον, θα επιδιώξει να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο επί του θέματος, συμβάλλοντας παράλληλα στους στόχους του κλιματικού συνόδου του Σεπτεμβρίου 2019 και στην εφαρμογή της στρατηγικής της UNESCO για δράση για την αλλαγή του κλίματος. Επιπλέον, θα μπορούσε να εξετάσει τη δημιουργία μόνιμης επιτροπής για την πολιτιστική κληρονομιά και την αλλαγή του κλίματος, με σκοπό να βοηθήσει, κατά περίπτωση, το έργο των αρμοδίων οργάνων του ΟΗΕ και των διεθνών οργανισμών.

Η Ελλάδα σκοπεύει να καλύψει θέματα όπως η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα, η ενίσχυση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η εκμετάλλευση των των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της χρήσης καινοτόμων καθώς και της προώθησης της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Η αποστολή της Ελλάδας θα αποσκοπεί στην αποστολή ισχυρών πολιτικών μηνυμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και στη συγκέντρωση πολιτικών και επιστημονικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δράσεων και έργων πολλών ενδιαφερομένων, σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και αλλαγής του κλίματος. https://ccich.gr/

περισσότερα

http://mgspanserraikos.blogspot.com/2019/07/blog-post.htm

https://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/seres/mgs-panserraikos-triponto-sti-fysi-tapa-stin-klimatiki-allagi/?fbclid=IwAR22HqEc4GPTAhKU01oMmJhHLC62URQFpzUo_C8uKutPLXgwjIcdx9R_ETw