Το Θερινό Σχολείο για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα είναι μια συλλογική πρωτοβουλία της CSR Hellas σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλεγίο Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αποτελώντας την πρώτη δημόσια-ιδιωτική συνεργασία (ΣΔΙΤ) στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Το Εργαστήριο Θερινών που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23-28 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων από όλους τους τομείς όπως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Στρατηγική Ανάπτυξη, Επενδυτικές Σχέσεις, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Προμήθειες, Υγεία και Ασφάλεια, Δημόσιες Σχέσεις, που έχουν την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βιωσιμότητας. Απευθύνεται επίσης σε επιχειρηματίες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα που σχετίζονται με την εταιρική ευθύνη και τη βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου περιλαμβάνει διδακτορικές σπουδές από αναγνωρισμένους καθηγητές των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, κατά το πρώτο μέρος κάθε ημερήσιας εκπαίδευσης ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους έμπειροι στελέχη επιχειρήσεων θα μοιράζονται με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή στρατηγικών, δράσεων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν μελέτες περίπτωσης και ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με άλλους εκπαιδευόμενους.

Οι φοιτητές θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης υπό την προϋπόθεση συμμετοχής τους σε ομάδες εργασίας, οι οποίες υπό την εποπτεία των καθηγητών θα αναλάβουν την υποβολή εναλλακτικών προσεγγίσεων και προτάσεων λύσεων σε πραγματικά θέματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις σε σχέση με τη διαχείριση της βιωσιμότητας, τα οποία θα τεθούν κατά τη διδασκαλία.

Περισσότερα  https://sustainabilityschool.eu/