Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών προκηρύσσει τρεις θέσεις απασχόλησης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.

Σύντομη περιγραφή θέσεων:

Α. Δύο (2) εκπαιδευτές  με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στις εξής δραστηριότητες:

  • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε παιδιά και εφήβους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (πρόσφυγες, Ρομά, ευάλωτο κοινωνικά και γεωγραφικά πληθυσμό)
  • Συνεργασία με μέλη Ομίλου Ουνέσκο Σερρών στη διαχείριση και οργάνωση των δράσεων του έργου
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις λοιπών εταίρων έργου σε Θεσσαλονίκη και Bitola. Οι εργαζόμενοι θα κληθούν να συνεργαστούν με τους λοιπούς εταίρους του έργου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα

Β. Ένας (1) Ψυχολόγος  με σύμβαση μερικής απασχόλησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Το άτομο αυτό θα απασχοληθεί στις εξής δραστηριότητες:

  • Πραγματοποίηση δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους και γονείς ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (πρόσφυγες, Ρομά, ευάλωτο κοινωνικά και γεωγραφικά πληθυσμό)
  • Συνεργασία με μέλη Ομίλου Ουνέσκο Σερρών στη διαχείριση και συντονισμό του έργου
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις λοιπών εταίρων έργου σε Θεσσαλονίκη και Bitola

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους στη διεύθυνση: serres.for.unesco@gmail.com έως την Τετάρτη 28/8/2019.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ