Ευχαριστούμε όλους τους υποψηφίους για το ενδιαφέρον που έδειξαν στην προκήρυξή μας για πρόσληψη τριών ατόμων στο πλαίσιο του έργου: “In4Child –Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς”.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου αιτήσεων που λάβαμε, η διαδικασία αξιολόγησης θα συνεχίσει έως και τη Δευτέρα 2/9 και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, σε ημέρες που θα συμφωνηθούν.

Όλοι οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν για την έκβαση της αίτησής τους.