#17Μέρες17ΣτόχοιΒιώσιμηςΑνάπτυξης
#Act4SDGs
http://www.mobilityweek.eu/
* Περπατήστε μαζί μας!*
Serres.Goals 10,11,13 and 17 Global Goals!
Σέρρες. Στόχοι 10,11,13 και 17 Παγκόσμιοι Στόχοι!
#Act4SDGs
http://www.mobilityweek.eu/
* Περπατήστε μαζί μας!*
Serres.Goals 10,11,13 and 17 Global Goals!
Σέρρες. Στόχοι 10,11,13 και 17 Παγκόσμιοι Στόχοι!