Έναρξη του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς»

Σειρά παρεμβάσεων για την ευημερία των παιδιών αρχίζει να υλοποιεί ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, την Ανώτατη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ohridski και τη ΜΚΟ Lifestart – Growing and Learning Together. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου έργου με τίτλο: “In4Child – Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς”, ενός διακρατικού προγράμματος εντασσόμενου στο Πρόγραμμα INTERREG IPA  «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.

Το έργο In4Child αποτελεί καρπό πολύχρονης συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στον τομέα της παιδικής προστασίας και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου In4Child αναμένεται να δημιουργηθούν οι κοινωνική δεσμοί για την υποστήριξη της ευημερίας των παιδιών που θα κινητοποιήσουν τις τοπικές κοινωνίες και θα διαρκέσουν πολύ μετά το τέλος του κύκλου του έργου.

Οι ειδικοί στόχοι του Έργου είναι: 1. Ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας σε διαπεριφερειακό επίπεδο για την εφαρμογή εναλλακτικών οικονομικά αποδοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών με βάση την κοινότητα για παιδιά ευάλωτων πληθυσμών. 2. Πρόσβαση των μειονεκτούντων παιδιών σε ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις. 3. Διεύρυνση παραμέτρων για να μπορέσουν τα περιθωριοποιημένα και ευάλωτα παιδιά να αναπτύξουν τα συγκεκριμένα ταλέντα τους ή να αξιοποιήσουν πλήρως τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες, για καλύτερη ένταξη στο δημοτικό σχολείο και στην κοινωνία συνολικά 4. Δημιουργία αποθετηρίου εμπειρίας και γνώσης μεταξύ τοπικών κοινωνικών επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και εθελοντών.

Το έργο υλοποιείται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, του Κιλκίς  και των Σερρών με στόχο την παιδαγωγική, ψυχοκοινωνική και ιατρική υποστήριξη μεταξύ άλλων παιδιών που εργάζονται στο δρόμο, που διαβιούν σε καταυλισμούς Ρομά ή προσφύγων, καθώς και παιδιών που διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων χωρών.

Στην πρώην Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι εταίροι του προγράμματος θα υλοποιήσουν δράσεις στην περιφέρεια της Pelagonia στοχεύοντας στην παιδαγωγική, ψυχοκοινωνική και ιατρική υποστήριξη παιδιών που εργάζονται στο δρόμο, που διαβιούν σε καταυλισμούς Ρομά και  παιδιών που διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων χωρών.

Σημαντικό πυλώνα του ίδιου έργου αποτελεί και η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση των εγχειριδίων Compass & Compasito του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες των δύο χωρών, καθώς και η μετάφραση των εγχειριδίων από την Ανώτατη Ιατρική Σχολή  UKLO στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Στις Σέρρες, ο τοπικός εταίρος του έργου In4Child Όμιλος Ουνέσκο Σερρών θα πραγματοποιήσει σειρά εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε μαθητές του Νομού Σερρών για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα από παιδαγωγούς εκπαιδευμένους στα εγχειρίδια Compass & Compasito, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις σε ευάλωτους πληθυσμούς (παιδιά και νέους γονείς) οι οποίοι φιλοξενούνται σε δομές υποδοχής προσφύγων. Παράλληλα, θα στελεχωθεί Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Γονέων το οποίο θα λειτουργεί στα γραφεία του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών. Εκεί, θα παρέχεται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη από έμπειρους ψυχολόγους σε θέματα που αφορούν στη γονεϊκότητα και την ανάπτυξη υγιών δεσμών μεταξύ της οικογένειας.