Την Τετάρτη  4 Δεκεμβρίου, στα πλαίσια του προγράμματος του Σχολείου μας για τη Διαμεσολάβηση, υλοποιήθηκαν μονόωρα προγράμματα με θεματικό άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις τάξεις  Β΄, Γ΄ και Στ΄ από τους εθελοντές του Ομίλου Unesco Σερρών Παναγιώτη Μωυσίδη  και Μαρία Καλουπτσή.

Η παρέμβαση είχε ως στόχο να ενισχύσει τη δημοκρατική παιδεία και τις γνώσεις των μαθητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα για τα δικαιώματα του παιδιού.Οι επιλεγμένες δράσεις, διαφορετικές για κάθε ηλικιακό επίπεδο, είναι μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που βρίσκεται στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά “Μικρή πυξίδα” (Compasito), το οποίο είναι έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, με κέφι και ενδιαφέρον, ενώ στο πρόγραμμα ιδιαιτέρως τονίστηκε ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα σχολικό περιβάλλον που να εξασφαλίζει αποδοχή, ασφάλεια και ειρηνική επίλυση των διαφορών