Στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Νοσηλευτών και Μαιευτικής 2020 *

που όρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,

ο Ομιλος Σερρών για την UNESCO, θα τιμήσει τις

Νοσηλεύτριες του Νοσοκομείου Σερρών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της γυναίκας 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί στις   4 Μαρτίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου  ΩΡΑ 11.30 π.μ.

Οι νοσοκόμοι και οι μαιευτές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που αφιερώνουν την ζωή τους στην φροντίδα των παιδιών και των παιδιών. δίνοντας εμβόλια διάσωσης και συμβουλές υγείας · φροντίζοντας τους ηλικιωμένους και ανταποκρινόμενοι γενικά σε καθημερινές βασικές ανάγκες υγείας. Είναι συχνά το πρώτο και μοναδικό σημείο φροντίδας των κοινοτήτων τους. Ο κόσμος χρειάζεται 9 εκατομμύρια περισσότερους νοσηλευτές και άνδρες για να επιτύχει παγκόσμια υγειονομική κάλυψη μέχρι το 2030. Η δράση εντάσσεται στους στόχους 3 και 5 των 17 Global Goals 

https://www.who.int/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020