Ο Όμιλος Σερρών για την Ουνέσκο, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα και λαμβάνοντας υπ’όψιν τις επιπτώσεις στις οικογενειακές σχέσεις που αυτές μπορούν να επιφέρουν, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης δωρεάν online ατομικών συνεδριών με ψυχολόγο.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για όλο το διάστημα της υποχρεωτικής καραντίνας έναντι του κορωνοϊού.

Οι συνεδρίες θα υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Skype) και η διάρκεια αυτών θα μπορεί να ανέλθει από 1 έως 3 συνεδρίες ανά ωφελούμενο. Τονίζεται ότι οι online συνεδρίες ακολουθούν το ίδιο πρωτόκολλο απορρήτου που ισχύει και στις κατ’ιδίαν συνεδρίες.

Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε με ψυχολόγο για θέματα διαχείρισης άγχους, ενδοοικογενειακές σχέσεις, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σας προβληματίζει, σας καλούμε να στείλετε email στη διεύθυνση: in4childserres@gmail.com  προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ έμφαση θα δοθεί στους γονείς παιδιών έως 18 ετών.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου:
«In4Child – Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.

Η δράση εντάσσεται στους 1,3,4,10,11 των Global Goals 17 Βιώσιμης Ανάπτυξης με την υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.