Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας “Εγώ – Εσύ – Εμείς”

Το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “My Europe-Your Europe-Your Say (Me-You-Us) – (Εγώ-Εσύ-Εμείς)”, που εκπονήθηκε από τη φιλόλογο Μαρία Παραλίδου με συμμετέχουσα τη θεατρολόγο Μαρία Μεντίζη, εμπίπτει σε διεθνές θεματικό δίκτυο σχολείων, που έχει ως βασικούς άξονες ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολυπολιτισμικότητας, ταυτότητας και ενεργού πολίτη. Οι ενότητες ανάθεσής μας, όπως περιγράφονται και καθοδηγούνται λεπτομερώς από το σχετικό εγχειρίδιο του δικτύου, ήταν οι ακόλουθες και παρατίθενται με τη σειρά υλοποίησής τους από τους μαθητές του 1ου και του 2ου τμήματος της Β΄ τάξης Γυμνασίου Μουσικού Σχολείου Σερρών σχολικού έτους 2019-2020, οι οποίοι κατεύθυναν εμμέσως και νοηματοδοτούσαν στο ακέραιο τον εκάστοτε εκπαιδευτικό προγραμματισμό:

  • HR5 Το δικαίωμά μου στην ισότητα φύλων
  • D13 Κοινωνικό Στάτους
  • IC22 Το σχολείο είναι η ευκαιρία μου!
  • D18 Κλιματική Αλλαγή και Φτώχεια
  • HR17 Καλώς ορίσατε πρόσφυγες!
  • IC13 Οι πολίτες και τα μέσα

Οι παραπάνω θεματικές ενότητες δουλεύτηκαν κατά τις οδηγίες ή κατά περίπτωση με προσαρμογές ή αντικαταστάσεις επιμέρους δραστηριοτήτων τους με ομόλογες ασκήσεις, ανάλογα με τις οικείες εκπαιδευτικές ανάγκες και ετερότητες, και πάντα σε συνδυασμό και διαρκή ανοιχτή διαλεκτική με κοινής θεματικής λογοτεχνικά κείμενα από το φυσικό και ψηφιακό μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της υπεύθυνης εκπαιδευτικού Μαρίας Παραλίδου, συντονίστριας και εμψυχώτριας των ανειλημμένων δράσεων των ενοτήτων του δικτύου και των πρόσθετων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Κάθε μία θεματική ενότητα και δραστηριότητα, βέβαια, υποστασιοποιήθηκε από την ενεργό συμμετοχή και τη γόνιμη συνεργασία των μαθητών και έτυχε υποστήριξης από τη διευθύντρια του σχολείου, κα Ευαγγελία Σκέμπερη, και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, κα Σοφία Ευθυμιάδου, εισηγήτρια του δικτύου για τη Δ.Δ.Ε. Σερρών.

Οι εν λόγω θεματικές, συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν πολυδιάστατα, αναπλαισιώθηκαν και εμπλουτίστηκαν κατά τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τα οποία ενισχύθηκαν αφενός από επιπλέον βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες με εμψύχωση της υπεύθυνης φιλολόγου (π.χ. άσκηση πεδίου για το οικολογικό αποτύπωμα, χρήση τεχνικών θεατροπαιχνιδιού για σωματοποίηση λόγου και συναισθήματος κατά τον χειρισμό των κειμένων, πραγμάτευση θεμάτων στρογγυλής τραπέζης/προβλήματος προς επίλυση μέσω διαδραστικών εφαρμογών του e-class, δημιουργική γραφή κ. ά.) και αφετέρου από την παρακολούθηση ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με εγκεκριμένους φορείς που προσκαλέσαμε και φιλοξενήσαμε στο σχολείο ή επισκεφθήκαμε βάσει διδακτικού σχεδιασμού (IN4CHILD-ΟΥΝΕΣΚΟ, Π.Φ.Π.Ο., Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερρών).

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις και τα αποτελέσματά τους αποτυπώνονται στο επικείμενο ηλεκτρονικό βιβλίο (https://www.flipsnack.com/mariasbook/paralidou-me-you-us.html), που επιμελήθηκε η συντονίστρια του προγράμματος ως παραγόμενο προϊόν του. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του παραδοτέου αυτού υλικού γίνεται αναλυτική μνεία στις προαναφερθείσες δράσεις συμπληρωματικά των ενοτήτων του δικτύου και στα κείμενα με τα οποία συνομιλήσαμε κατά την πραγμάτευσή τους, ενώ στο δεύτερο μέρος παρατίθενται ως αποτελέσματα προς διάχυση πρωτόλεια μαθητών γύρω από μία θεματική του προγράμματος σχετική με προσφυγιά-μετανάστευση, στην οποία τα παιδιά ενέσκηψαν με ωριμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, το ενδιαφέρον, οι κλίσεις ή οι προβληματισμοί των μαθητών ανατροφοδοτούσαν και οριοθετούσαν κάθε ζήτημα προς μελέτη και προσανατόλιζαν κάθε φορά τις επιλογές για περαιτέρω ενασχόληση και δράση. Σε αυτό το πλαίσιο και προς επίρρωσή του παρατίθεται, εκτός του ηλεκτρονικού βιβλίου, και η εργασία που εκπόνησε εθελοντικά ο μαθητής του Β1 Γιώργος Κελούδης, που με την  υποστήριξη της υπεύθυνης φιλολόγου παρουσιάζει τις διενεργηθείσες δράσεις και τα αποτελέσματά τους σχετικά με τη θεματική του προγράμματος για την κλιματική αλλαγή και την εκπαίδευση για την αειφορία εν γένει.

Σε κάθε περίπτωση, οι πρωτότυπες εργασίες των μαθητών επιβεβαιώνουν τον αρχικό παιδαγωγικό στόχο βάσει του οποίου έγινε η επιλογή, ανάληψη και υλοποίηση του παρόντος προγράμματος. Εν προκειμένω, όλη η παιδευτική αυτή διαδικασία ευοδώθηκε και καρποφόρησε, αφού κινητοποιήθηκε και εμφορήθηκε από την προοπτική της καλλιέργειας θετικών στάσεων πάνω στην αειφόρο ανάπτυξη και στην κοινωνική συνύπαρξη που θα οδηγήσει στην ουσιαστική επαφή του ανθρώπου με τον εαυτό του, τη φύση και τον άλλον στο πλαίσιο ενός ειρηνικού κοσμοπολιτισμού και μιας βιώσιμης προόδου.

Δείτε και τη σχετική παρουσίαση.

https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G1778302